EVOLVE Safety Glasses Headband Strap

SKU: EVO370-H
EVOLVE Safety Glasses Headband Strap
Suits any Maxisafe Evolve safety glasses
Headstrap only.
Gasket sold separately